Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZRZESZENI"
Elbląg, ul. Józefa Chełmońskiego 7
tel. (55) 233 41 21, fax 55 235 54 35

Godziny otwarcia:
Poniedziałek od 07:00 do 16:00
Wtorek - Czwartek od 07:00 do 15:00
Piątek od 07:00 do 14:00

Dla interesanta


Działy Spółdzielni

 
S E K R E T A R I A T
(siedziba Spółdzielni - pokój nr 1-3)
Prezes Zarządu
Adam Basiukiewicz
Główny Księgowy
Małgorzata Sadowska
Specjalista ds. członkowsko – mieszkaniowych
Iwona Szuber
K S I Ę G O W O Ś Ć
(siedziba Spółdzielni - pokój nr 4)
Specjalista ds. finansowo - księgowych
Krystyna Magoń
Specjalista ds. finansowo - księgowych
Katarzyna Lewandowska
Z A S T Ę P C A   P R E Z E S A
(siedziba Spółdzielni - pokój nr 5)
Zastępca Prezesa ds. technicznych
Romuald Tadeusz Wojciechowicz
D Z I A Ł    T E C H N I C Z N O – A D M I N I S T R A C Y J N Y
(siedziba Spółdzielni - pokój nr 6)
Specjalista ds. inwestycji i nadzoru budowlanego
Zbigniew Giebień
Specjalista ds. administracyjno – technicznych
Bożena Łukaszewicz
D Z I A Ł    R O Z L I C Z E Ń    C Z Y N S Z O W Y C H
(siedziba Spółdzielni - pokój nr 9)
Specjalista ds. rozliczeń czynszowych i windykacji
Elżbieta Nankiewicz
K O N S E R W A T O R Z Y
(siedziba przy ul. Chełmońskiego 8F)
Konserwator (hydraulik)
Jan Kowal
Konserwator (hydraulik)
Zbigniew Selwa
Konserwator (elektryk)
Leszek Wawrzyk
Konserwator (ślusarz)
Kazimierz Myśliński
Konserwator (tereny zielone)
Stanisław Motyl
D Z I A Ł   K U L T U R A L N O – O Ś W I A T O W Y
(siedziba przy ul. Wyczółkowskiego 5F)
Specjalista ds. kulturalno - oświatowych
Łukasz Pawluk

 

 

      NUMERY TELEFONÓW
 
 SPÓŁDZIELNIA
1
Sekretariat
(55) 233 41 21
-
2
fax
(55) 235 54 35
-
3
Dział techniczno – administracyjny
(55) 233 43 18
-
4
Księgowość
Dział rozliczeń czynszowych
(55) 233 48 54
-
5
Klub Osiedlowy „JUNIOR”
(55) 235 45 13
-
 DYŻURY KONSERWATORÓW
1
Elektryk (Leszek Wawrzyk)
(55) 643 56 42
513 925 662
2
Hydraulik (Zbigniew Selwa)
(55) 643 07 52
608 693 136
 
Konserwatorzy (ELEKTRYK, HYDRAULIK) pełnią dyżury:
 
poniedziałek – piątek w godzinach:. 16.00 – 20.00
 sobota - niedziela w godzinach: 8.00 – 15.00
 
3
 Domofony (Piotr Szarłowski)
(55) 233 93 10
502 549 900
4
Domofony (Mateusz Śliwka)
dot. L. Wyczółkowskiego 9-11-13
-
502 569 884
5
Domofony (Dział Techniczny)
dot. J. Chełmońskiego 5
55 233 43 18
-
6
Telewizja naziemna cyfrowa
(Michał Śliwka)
-
606 780 753
 TELEFONY ALARMOWE
1
Pogotowie ratunkowe         
999
-
2
Straż pożarna
998
-
3
Policja
997
-
4
Pogotowie wodociągowe
994
-
5
Pogotowie ciepłownicze
993
-
6
Pogotowie gazowe  
992
-
7
Pogotowie energetyczne
991
-
8
Straż Miejska
986
-
9
981
-
 
     HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
     W II PÓŁROCZU 2018 R.
 
1
Daniłów Ryszard
  07.01.2019 20.08.2018
22.10.2018
2
Górski Marcin
  05.02.
16.04.
18.06.
3
Kolad Michał
  12.02.
23.04.
25.06.      
4
Kowalski Stefan
  19.02.
30.04.
 
5
Kusy Tadeusz
  26.02.
07.05.
 
6
Majewski Henryk
  05.03.
14.05.
 
7
Jerzy Petrusewicz  
  08.01.
12.03.
21.05.
8
Płachecka Renata
  15.01.
19.03.
28.05.
  9 Szadurski Zbigniew   22.01. 26.03. 04.06.
 
 
 
Numery kont bankowych

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że począwszy od miesiąca stycznia 2007 roku wprowadziliśmy dla wszystkich lokali mieszkalnych i lokali użytkowych indywidualne numery rachunków do wpłat należności za ich użytkowanie. Wspomniane rozwiązanie znacznie usprawni i przyspieszy księgowanie dokonywanych przez Właścicieli lokali wpłat, dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na podstawie oryginalnych dowodów wpłat. W sytuacji braku takiej możliwości, prosimy o bardzo dokładne ich przepisywanie.

Pozostałe (poza indywidualnymi) numery rachunków bankowych:

- dla wpłat bieżących:
40 1020 1752 0000 0102 0003 1591

- dla wpłat z tytułu wkładów mieszkaniowych:
66 1020 1752 0000 0402 0006 3859

 

 

     ORGANY SPÓŁDZIELNI

- Walne Zgromadzenie Członków

- Rada Nadzorcza
 
PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
Przewodniczący Rady
Jerzy Petrusewicz
Z-ca Przewodniczącego
Tadeusz Kusy
Sekretarz Rady
Renata Płachecka
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Majewski

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Komisji
Henryk Majewski
Z-ca Przewodniczącego
Marcin Górski
Sekretarz
Michał Kolad

Komisja Regulaminowa
 Przewodniczący Komisji
Stefan Kowalski
 Z-ca Przewodniczącego
Tadeusz Kusy
 Sekretarz
 Renata Płachecka
   
Pozostali Członkowie RN
Ryszard Daniłów  
Zbigniew Szadurski  
 
 
 

- Zarząd Spółdzielni
 
Prezes Zarządu 
Adam Basiukiewicz
Zastępca Prezesa Zarządu
Romuald Tadeusz Wojciechowicz

 

dla interesanta  |  inwestycja  aktualności  przetargi  akty prawne i regulaminy pliki i dokumenty do pobrania  |  mapa osiedla  |  galeria  |  kontakt

www.zrzeszeni.elblag.pl - Copyright © Agencja Reklamowa GABO s.c. - Wszystkie prawa zastrzeżone