Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZRZESZENI"
Elbląg, ul. Józefa Chełmońskiego 7
tel. (55) 233 41 21, fax 55 235 54 35

Godziny otwarcia:
Poniedziałek od 07:00 do 16:00
Wtorek - Czwartek od 07:00 do 15:00
Piątek od 07:00 do 14:00

Przetargi

 

 

                                                                                                 Elbląg, dnia 28.07.2017 r.

 

 

                                       Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zrzeszeni”

                                          82-300 Elbląg ul. J. Chełmońskiego 7

                                         tel. 55 233 41 21, fax 55 235 54 35

 

                             OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na:

               ,,Zmianę oznakowania ulic osiedlowych(ul. Chełmońskiego, ul. Wyczółkowskiego,  

                 ul. Kossaka) na terenie SM Zrzeszeni w Elblągu „

 

SIWZ oraz inne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest inż. Zbigniew Giebień  tel. 55 233 43 18 .  Koszt materiałów przetargowych wynosi 10 zł + podatek VAT.

Odbiór materiałów w SM po wpłaceniu w/w kwoty na konto 40 1020 1752 0000 0102 0003 1591.

Termin składania ofert upływa:– dnia 11.08.2017r. o godz.13.00,

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2017 r. o godz.13.15,

Wadium – 2 000 zł .

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta, jak również unieważnienie przetargów bez podania przyczyn.

 

                                      

 

 

 

 

dla interesanta  |  inwestycja  aktualności  przetargi  akty prawne i regulaminy pliki i dokumenty do pobrania  |  mapa osiedla  |  galeria  |  kontakt

www.zrzeszeni.elblag.pl - Copyright © Agencja Reklamowa GABO s.c. - Wszystkie prawa zastrzeżone