Harmonogram wywozu odpadów

HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH                                                                  Z TERENU OSIEDLA “ZA POLITECHNIKĄ” – SEKTOR 5
Odpady komunalne- mieszane Papier Tworzywo sztuczne, metale Szkło Bio i zielone Gabaryty
poniedziałek środa środa 2 i 4 środa  piątek środa
środa piątek piątek
piątek