Ogłoszenie – Okresowe przeglądy techniczne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” w Elblągu zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobach Spółdzielni, (zgodnie z załącznikiem tj. wykazem obiektów dołączonym do zapytania ofertowego) oraz sporządzenie protokołów z przeglądów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy „Prawo Budowlane” okresowej kontroli podlegają elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Wykonawca zlecenia oświadczy, że zlecenie będzie wykonane przez osoby, które posiadają kwalifikacje i uprawnienia do zrealizowania zadania na dowód czego przedłoży kserokopię uprawnień (w specjalności konstr.-budowlanej, instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznej) oraz aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

Termin realizacji zadania od 01.07. do 31.08.2022r.

Oferty cenowe należy składać do dnia 20.06.2022 r. korespondencyjnie, mailowo lub   bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni.
Oferta powinna zawierać proponowaną cenę ryczałtową netto i brutto.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Sebastianem Jarzynka  tel. (55) 233-43-18.
Adres do korespondencji: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” ul. J. Chełmońskiego 7, 82-300 Elbląg, e-mail: sekretariat@smzrzeszeni.elblag.pl

 

WYKAZ OBIEKTÓW – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” w Elblągu:

 

L.p. Adres Rodzaj obiektu Uwagi Zakres kontroli

 

1 Grottgera 73 budynek mieszkalny 4 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
2 Kossaka 1 budynek mieszkalny 2 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
3 Kossaka 3 budynek mieszkalny 6 klatek Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
4 Kossaka 5 budynek mieszkalny 2 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
5 Kossaka 7 budynek mieszkalny 5 klatek Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
6 Kossaka 9 budynek mieszkalny 4 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
7 Kossaka 11 budynek mieszkalny 3 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
8 Chełmońskiego 2 budynek mieszkalny 2 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
9 Chełmońskiego 4 budynek mieszkalny 3 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
10 Chełmońskiego 5 budynek mieszkalny 4 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
11 Chełmońskiego 6 budynek mieszkalny 4 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
12 Chełmońskiego 7 budynek mieszkalny 2 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
13 Chełmońskiego 8 budynek mieszkalny 4 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
14 Chełmońskiego 9 budynek mieszkalny 3 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
15 Chełmońskiego 10 budynek mieszkalny 7 klatek Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
16 Chełmońskiego 12 budynek mieszkalny 3 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
17 Wyczółkowskiego 1 budynek mieszkalny 3 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
18 Wyczółkowskiego 2 budynek mieszkalny 6 klatek Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
19 Wyczółkowskiego 3 budynek mieszkalny 4 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
20 Wyczółkowskiego 4 budynek mieszkalny 6 klatek Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
21 Wyczółkowskiego 5 budynek mieszkalny 3 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
22 Wyczółkowskiego 6 budynek mieszkalny 4 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
23 Wyczółkowskiego 8 budynek mieszkalny 3 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
24 Wyczółkowskiego 9 budynek mieszkalny 4 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
25 Wyczółkowskiego 10 budynek mieszkalny 4 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
26 Wyczółkowskiego 11 budynek mieszkalny 4 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
27 Wyczółkowskiego 12 budynek mieszkalny 3 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
28 Wyczółkowskiego 13 budynek mieszkalny 3 klatki Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane (dotyczy, części wspólnych)
29 Chełmońskiego 10 – plac zabaw plac zabaw Kontrola urządzeń do zabawy, ogrodzenia
30 Chełmońskiego 5 – plac zabaw + boisko plac zabaw Kontrola urządzeń do zabawy, oświetlenia, ogrodzenia
31 Wyczółkowskiego 6 – plac zabaw plac zabaw Kontrola urządzeń do zabawy, oświetlenia, ogrodzenia
32 Kossaka – plac zabaw plac zabaw Kontrola urządzeń do zabawy, elementów siłowni zewnętrznej, oświetlenia, ogrodzenia
33 Obudowy śmietników Zgodnie z art.62 ust.1pkt1ustswy Prawo budowlane
34 Drogi osiedlowe + chodniki Kontrola stanu nawierzchni, włazów studziennych, oświetlenia