Praca na stanowisku Specjalista ds. inwestycji i nadzoru budowlanego.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” w Elblągu ul. Chełmońskiego 7 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

Specjalista ds. inwestycji i nadzoru budowlanego

 

Nasze wymagania :  

– wykształcenie wyższe, kierunkowe budowlane lub pokrewne

– mile widziane uprawnienia budowlane

– znajomość prawa budowlanego (w tym zagadnień techniczno-eksploatacyjnych

dotyczących zasobów mieszkaniowych i lokali usługowych)

– doświadczenie w zakresie prowadzenia prac budowlanych, remontów, konserwacji

i eksploatacji oraz utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych

– znajomość zasad przedmiarowania, kosztorysowania, przygotowywania specyfikacji

technicznych i umów związanych z działalnością remontową, konserwacyjną

i eksploatacyjną zasobów mieszkaniowych, umiejętność ich oceny i kontroli ich

realizacji

– znajomość obsługi pakietu MS Office

 

Oferujemy :

– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat

 

Miejsce pracy:

– biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” ul. Chełmońskiego 7 w Elblągu

 

Wymagane dokumenty:

– życiorys (CV) i list motywacyjny – podpisane własnoręczne

– kopie dokumentów poświadczające wykształcenie

– inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

uprawnienia

 

Wymagane dokumenty należy  w terminie od 03.11.2021r. do 17.12.2021r.

 

Dokumenty należy składać:

– osobiście w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni”,

Elbląg ul. Chełmońskiego 7

– za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: SM „Zrzeszeni” ul. Chełmońskiego 7,

82-300 Elbląg

 

Zarząd zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

 

Na dokumentach powinna znajdować się zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)