PRZETARG NIEOGRANICZONY

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zrzeszeni”

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
– na wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych
na wodomierze z odczytem radiowym ( 70szt) ul. Wyczółkowskiego 12.

 

Termin realizacji zamówienia – 30.09.2021 r.
Wadium: 500 zł.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz inne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w dni robocze w godz.8.00-14.00. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z oferentami jest inż. Zbigniew Giebień  tel. 55 233 43 18.
Koszt materiałów przetargowych wynosi 10zł. + VAT (12,30zł).

Termin składania ofert upływa z dniem 23.08.2021 r o godz.13.00.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.