Przetarg nieograniczony – przegląd instalacji elektrycznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zrzeszeni”

OGŁOSZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

na wykonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej 16 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

SIWZ oraz inne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w dni robocze w godz. 8.00-14.00.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z oferentami jest inż. Zbigniew Giebień  tel. 55 233 43 18.

Termin realizacji 28.02.2022 r.

Wadium 1000 zł.

Koszt materiałów przetargowych wynosi 10 zł. + VAT

Numer konta do wpłat: PKO BP S.A.  40 1020 1752 0000 0102 0003 1591.

Termin składania ofert upływa z dniem 13.12.2021 r o godz.13.00.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.