Przetarg nieograniczony – remont dachu

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zrzeszeni”

OGŁOSZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na remont dachu płaskiego pokrytego papą termozgrzewalną na budynku przy ulicy Chełmońskiego 12 w Elblągu

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia oraz inne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w dni robocze w godz. 8.00-14.00.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z oferentami jest Pan Sebastian Jarzynka  tel. 55 233 43 18.

Termin realizacji wrzesień 2022 – 31.10.2022 r.

Wadium 2000 zł.

Koszt materiałów przetargowych wynosi 35 zł. + VAT

Numer konta do wpłat: PKO BP S.A.  40 1020 1752 0000 0102 0003 1591.

Termin składania ofert upływa z dniem 12.09.2022 r o godz.13.00. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.