Przetarg nieograniczony – wymiana wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zrzeszeni”
OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONE:
– na wymianę wodomierzy w lokalach mieszkalnych na wodomierze z odczytem radiowym (około 2005 sztuk) w budynkach SM ”Zrzeszeni”.

Termin realizacji zamówienia – 09.2022-31.03.2023r. Wadium: 2000 zł. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia oraz inne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w dni robocze w godz.8.00-14.00. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z oferentami jest Pan Sebastian Jarzynka tel. 55 233-43-18.

Koszt materiałów przetargowych wynosi 10zł. + VAT (12,30zł).

PKO BP SA O/ELBLĄG:   40 1020 1752 0000 0102 0003 1591

Termin składania ofert upływa z dniem 25.07.2022 r o godz.13.00. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.