PRZETARG NIEOGRANICZONY

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zrzeszeni”

82-300 Elbląg ul. J. Chełmońskiego 7

 tel. 55 233 41 21, fax 55 235 54 35

OGŁASZA  PRZETARG NIEOGRANICZONY

na:

,,Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i  na terenie SM Zrzeszeni„

 

SIWZ oraz inne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest inż. Zbigniew Giebień  tel. 55 233 43 18 .  Koszt materiałów przetargowych wynosi 20 zł + podatek VAT. (24,60zł). Odbiór w SM lub e-mail po wpłaceniu w/w kwoty na konto 40 1020 1752 0000 0102 0003 1591.

Termin składania ofert upływa: dnia 22.02.2021 r. o godz.13.00.

Otwarcie ofert nastąpi:  dnia 22.02.2021 r. o godz.13.15.

Wadium – 10 000 zł.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta, jak również unieważnienie przetargów bez podania przyczyn.