UWAGA – WAŻNE !!!

W związku z nagminnym i niedopuszczalnym  wyrzucaniem gruzu luzem lub w nieoznakowanych workach, Administracja Spółdzielni przypomina, że zalegające, nieoznakowane  worki nie będą zabierane przez firmę Cleaner,  obsługującą nasze osiedle. Prosimy właścicieli porzuconych worków, widocznych na zdjęciach,  o zabranie ich i zutylizowanie we własnym zakresie lub wykupienie oznakowanych worków na gruz budowlany:

  • Cleaner- tel. 55/234-03-40 wew. 11,
  • MPO- 55/232 42 57 wew. 33,
  • PGN – 515 359 921

W przypadku niedostosowania się do powyższego Administracja Spółdzielni będzie zmuszona zgłaszać  do Straży Miejskiej wszelkie próby  zaśmiecania Osiedla dokumentując  te fakty zapisem z monitoringu wizyjnego.