DZIAŁY SPÓŁDZIELNI:

SEKRETARIAT
– siedziba Spółdzielni – pokój nr 1-3
Prezes Zarządu Adam Basiukiewicz
Główny Księgowy Małgorzata Sadowska
Specjalista ds. członkowsko – mieszkaniowych Joanna Kuczyńska
KSIĘGOWOŚĆ
– siedziba Spółdzielni – pokój nr 4
Specjalista ds. finansowo – księgowych Katarzyna Lewandowska
Specjalista ds. finansowo – księgowych Lucyna Strug
ZASTĘPCA PREZESA
– siedziba Spółdzielni – pokój nr 5
Zastępca Prezesa ds. technicznych Monika Augulewicz-Kusiak
DZIAŁ TECHNICZNO–ADMINISTRACYJNY
siedziba Spółdzielni – pokój nr 6
Specjalista ds. inwestycji i nadzoru budowlanego Zbigniew Giebień
Specjalista ds. administracyjno – technicznych Bożena Łukaszewicz
KONSERWATORZY
– siedziba przy ul. Chełmońskiego 8F
Konserwator (hydraulik) Jan Kowal
Konserwator (hydraulik) Zbigniew Selwa
Konserwator (elektryk) Leszek Wawrzyk
Konserwator (elektryk) Sebastian Jarzynka
Konserwator (ślusarz) Kazimierz Myśliński
Konserwator (tereny zielone) Stanisław Motyl
DZIAŁ KULTURALNO-OŚWIATOWY
– siedziba przy ul. Wyczółkowskiego 5F
Referent ds. kulturalno – oświatowych Justyna Majewska
Referent ds. kulturalno – oświatowych Helena Wojciechowska