DZIAŁY SPÓŁDZIELNI:

SEKRETARIAT
– siedziba Spółdzielni – pokój nr 1-3
Prezes Zarządu Adam Basiukiewicz
Główny Księgowy Małgorzata Sadowska
Specjalista ds. członkowsko – mieszkaniowych Joanna Kuczyńska
KSIĘGOWOŚĆ
– siedziba Spółdzielni – pokój nr 4
Specjalista ds. finansowo – księgowych Katarzyna Lewandowska
Specjalista ds. finansowo – księgowych Lucyna Strug
ZASTĘPCA PREZESA
– siedziba Spółdzielni – pokój nr 5
Zastępca Prezesa ds. technicznych Monika Augulewicz-Kusiak
DZIAŁ TECHNICZNO–ADMINISTRACYJNY
siedziba Spółdzielni – pokój nr 6
Specjalista ds. inwestycji i nadzoru budowlanego Sebastian Jarzynka
Specjalista ds. administracyjno – technicznych Bożena Łukaszewicz
KONSERWATORZY
– siedziba przy ul. Chełmońskiego 8F
Konserwator Daniel Małochwiej
Konserwator Krzysztof
Konserwator Kazimierz Bober
Konserwator Andrzej Dobrowolski
KonserwatorAndrzej Molga
DZIAŁ KULTURALNO-OŚWIATOWY
– siedziba przy ul. Wyczółkowskiego 5F
Referent ds. kulturalno – oświatowychHelena Wojciechowska
Referent ds. kulturalno – oświatowychEdyta Strumińska