Komunikat Komendy Miejskiej Policji w Elblągu

Policja Elbląska systematycznie otrzymuje od mieszkańców informacje przekazywane m.in. za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczące gromadzenia się osób spożywających alkohol, zakłócających porządek publiczny i zaśmiecających teren zielony pomiędzy ul. Wyczółkowskiego 5, a ul. Wyczółkowskiego 9. Mając powyższe na uwadze, … Czytaj więcej

0
UWAGA KUNA

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” ostrzega, że w ostatnim czasie na terenie parkingu zamkniętego przy ul. Chełmońskiego 5 (obok Stokrotki) otrzymaliśmy sygnały o dewastacji elementów samochodów spowodowanych przez kunę. Jednym ze sprawdzonych środków odstraszających, zapobiegającym zniszczeniom jest „KUNAGONE” – zawieszka, którą … Czytaj więcej

0
Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” w Elblągu zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie prac remontowych na instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej budynku przy ulicy Wyczółkowskiego 4 klatka 21-30. Wykonawca zlecenia oświadczy, że zlecenie będzie wykonane przez osoby, które posiadają kwalifikacje i … Czytaj więcej

0
Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” w Elblągu zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobach Spółdzielni, (zgodnie z załącznikiem tj. wykazem obiektów dołączonym do zapytania ofertowego) oraz sporządzenie protokołów z przeglądów, zgodnie z obowiązującymi … Czytaj więcej

0
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ZRZESZENI – Zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą:” Kompleksowe wybudowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego „ F ” z garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Elblągu przy … Czytaj więcej

0
Przetarg – budowa budynku wielorodzinnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zrzeszeni” OGŁOSZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE WYBUDOWANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO „F” Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ:   SIWZ oraz inne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w dni robocze w godz. 8.00-14.00 . Osobą … Czytaj więcej

0
Unieważnienie przetargu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zrzeszeni” UNIEWAŻNIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na budowę 5-kondygnacyjnego, 45 rodzinnego budynku mieszkalnego w Elblągu przy ul. Grottgera wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przetarg zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.  

0
1 2