Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” w Elblągu zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie prac remontowych na instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej budynku przy ulicy Wyczółkowskiego 4 klatka 21-30. Wykonawca zlecenia oświadczy, że zlecenie będzie wykonane przez osoby, które posiadają kwalifikacje i … Czytaj więcej

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” w Elblągu zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobach Spółdzielni, (zgodnie z załącznikiem tj. wykazem obiektów dołączonym do zapytania ofertowego) oraz sporządzenie protokołów z przeglądów, zgodnie z obowiązującymi … Czytaj więcej

0
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ZRZESZENI – Zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą:” Kompleksowe wybudowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego „ F ” z garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Elblągu przy … Czytaj więcej

0
Przetarg – budowa budynku wielorodzinnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zrzeszeni” OGŁOSZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE WYBUDOWANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO „F” Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ:   SIWZ oraz inne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w dni robocze w godz. 8.00-14.00 . Osobą … Czytaj więcej

0
Unieważnienie przetargu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zrzeszeni” UNIEWAŻNIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na budowę 5-kondygnacyjnego, 45 rodzinnego budynku mieszkalnego w Elblągu przy ul. Grottgera wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przetarg zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.  

0
Informacja

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni”, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (ze zm.), informuje o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech chorych drzew z gatunku tuja brabant przy ul. L. Wyczółkowskiego 13, … Czytaj więcej

0
Przetarg nieograniczony

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zrzeszeni” OGŁOSZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na remont cząstkowy nawierzchni dróg osiedlowych Spółdzielni. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia oraz inne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w dni robocze w godz. 8.00-14.00. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z oferentami … Czytaj więcej

0