– Walne Zgromadzenie Członków
– Rada Nadzorcza

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
Przewodniczący Rady Jerzy Petrusewicz
Z-ca Przewodniczącego Tadeusz Kusy
Sekretarz Rady Renata Płachecka  
Przewodniczący Komisji RewizyjnejHenryk Majewski

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Komisji Henryk Majewski
Z-ca Przewodniczącego Marcin Górski
Sekretarz Michał Kolad

Komisja Regulaminowa
 Przewodniczący Komisji Tadeusz Kusy
 Z-ca Przewodniczącego Stefan Kowalski
 Sekretarz  Renata Płachecka
  
Pozostali Członkowie RN
Ryszard Daniłów 
Zbigniew Szadurski 

Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu  Adam Basiukiewicz
Zastępca Prezesa Zarządu Romuald Tadeusz Wojciechowicz