– Walne Zgromadzenie Członków
– Rada Nadzorcza

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
Przewodniczący Rady Artur Bajorek
Z-ca Przewodniczącego
Sekretarz Rady Halina Daniłów 

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Komisji Marcin Górski
Z-ca Przewodniczącego Alfred Stambrowski
Sekretarz Mirosław Kozłowski

Komisja Regulaminowa
 Przewodniczący Komisji Krzysztof Gorzelańczyk
 Z-ca Przewodniczącego Mirosław Kozłowski
 Sekretarz  Artur Bajorek
  
Zarząd Spółdzielni
Prezes Zarządu Adam Basiukiewicz
Zastępca Prezesa Zarządu Monika Augulewicz-Kusiak