– Walne Zgromadzenie Członków
– Rada Nadzorcza

Zarząd Spółdzielni:
Prezes Zarządu Adam Basiukiewicz
Zastępca Prezesa Zarządu Monika Augulewicz-Kusiak
Rada Nadzorcza:
PrzewodniczącyKazimierz Mickiewicz
Z-ca PrzewodniczącegoWiesława Grabarczyk
SekretarzAgnieszka Klach