– Walne Zgromadzenie Członków
– Rada Nadzorcza

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
Przewodniczący Rady Kazimierz Mickiewicz
Z-ca Przewodniczącego Maria Szczepańska
Sekretarz Rady Halina Daniłów 
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Komisji Kazimierz Mickiewicz
Z-ca Przewodniczącego Alfred Stambrowski
Sekretarz Marcin Górski
Komisja Regulaminowa
 Członek Komisji Grażyna Wilczyńska
 Członek Komisji Maria Szczepańska
  
Członek Rady Nadzorczej
 Artur Bajorek
Zarząd Spółdzielni
Prezes Zarządu Adam Basiukiewicz
Zastępca Prezesa Zarządu Monika Augulewicz-Kusiak