– Walne Zgromadzenie Członków
– Rada Nadzorcza

Zarząd Spółdzielni
Prezes Zarządu Adam Basiukiewicz
Zastępca Prezesa Zarządu Monika Augulewicz-Kusiak
Rada Nadzorcza