– Walne Zgromadzenie Członków
– Rada Nadzorcza

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
Przewodniczący Rady Kazimierz Mickiewicz
Z-ca Przewodniczącego Maria Szczepańska
Sekretarz Rady Halina Daniłów 

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Komisji Mirosław Kozłowski
Z-ca Przewodniczącego Alfred Stambrowski
Sekretarz Marcin Górski

Komisja Regulaminowa
 Przewodniczący Komisji
 Członek Komisji Grażyna Wilczyńska
 Członek Komisji Maria Szczepańska
  
Zarząd Spółdzielni
Prezes Zarządu Adam Basiukiewicz
Zastępca Prezesa Zarządu Monika Augulewicz-Kusiak