HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SM „ZRZESZENI” W ELBLĄGU w I półroczu 2020 roku

1 Daniłów Ryszard 10.02 20.04 22.06
2 Górski Marcin 17.02 27.04 29.06
3 Kolad Michał 24.02 04.05
4 Kowalski Stefan 02.03 11.05
5 Kusy Tadeusz 09.03 18.05
6 Majewski Henryk 16.03 25.05
7 Petrusewicz Jerzy 20.01 23.03 01.06
8 Płachecka Renata 27.01 30.03 08.06
9 Szadurski Zbigniew 03.02 06.04 15.06

Członkowie Rady Nadzorczej SM „Zrzeszeni” w Elblągu pełnią dyżur, w wyznaczonych w harmonogramie terminach,
( poniedziałki) w godz. od 1530 do 1600.