Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się w biurze Spółdzielni

w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godzinach 15:30 – 16:00.