Komunikat Komendy Miejskiej Policji w Elblągu

Policja Elbląska systematycznie otrzymuje od mieszkańców informacje przekazywane m.in. za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczące gromadzenia się osób spożywających alkohol, zakłócających porządek publiczny i zaśmiecających teren zielony pomiędzy ul. Wyczółkowskiego 5, a ul. Wyczółkowskiego 9. Mając powyższe na uwadze, … Czytaj więcej

0
Licytacja mieszkania przy ul. Wojciecha Kossaka 7/23

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” w Elblągu organizuje ograniczoną licytację dla członków Spółdzielni na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego przy ul. Wojciecha Kossaka 7/23 w Elblągu która odbędzie się w dniu 26.10.2023 r. o godz.11:00 w siedzibie Spółdzielni przy … Czytaj więcej

0
Nowa inwestycja

Informujemy o rozpoczęciu realizacji nowej inwestycji – budynek mieszkalny wielorodzinny z halą garażową, realizowany na działkach nr 675/1,675/2. Koszt zakupu lokalu mieszkalnego wynosi 6050 zł/m2 brutto. Zasady nabywania lokali mieszkalnych określa Uchwała nr 32/08/2023  z dnia 21.08.2023 r. Rady Nadzorczej … Czytaj więcej

0
Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert. Dot. kompleksowego wybudowania budynku mieszkalnego ,wielorodzinnego „F” z garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą . W terminie do dnia 26.07.2023r. do godz.13.00 złożono następujące oferty: lp Nazwa i adres wykonawcy Cena netto (PLN) Cena brutto (PLN) … Czytaj więcej

0
1 2 3 4 7