Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że począwszy od miesiąca stycznia 2007 roku wprowadziliśmy dla wszystkich lokali mieszkalnych i lokali użytkowych indywidualne numery rachunków do wpłat należności za ich użytkowanie. Wspomniane rozwiązanie znacznie usprawni i przyspieszy księgowanie dokonywanych przez Właścicieli lokali wpłat, dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na podstawie oryginalnych dowodów wpłat. W sytuacji braku takiej możliwości, prosimy o bardzo dokładne ich przepisywanie.

Pozostałe (poza indywidualnymi) numery rachunków bankowych:

– dla wpłat bieżących:
40 1020 1752 0000 0102 0003 1591