→ Ilość nieruchomości – 28
→ Ilość lokali mieszkalnych – 1063 ( 105 klatek schodowych)
→ powierzchnia lokali mieszkalnych – 59 562,94m2
→ Ilość lokali użytkowych- 30
→ Ilość mieszkańców- 2205 ( stan na 30.09.2019 r. )
→ Ilość ć członków – 1275 ( stan na 30.09.2019 r. )