SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZRZESZENI”

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00,

Działanie RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałania RPWM.01.04.03 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Tytuł realizowanego projektu:

„Wdrożenie rozwiązań TIK w Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatyczno – komunikacyjnych zakładających zakup i instalację systemu informatycznego, który pozwoli na elektroniczną wymianę danych, informacji i dokumentów oraz zintegruje aktualny system zarządzania zasobami Spółdzielni oraz zakup i wdrożenie systemu monitoringu.

W ramach realizacji projektu Spółdzielnia „ZRZESZENI” wdroży Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Zainstalowanie modułu e-BOK to wyjście Spółdzielni naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Nowoczesne rozwiania technologicznie pozwolą każdemu z mieszkańców uzyskać na bieżąco dostęp do danych dotyczących swojego lokalu, np.: – stanu salda czynszowego, salda rozliczenia wody z liczników indywidualnych, salda rozliczenie mediów, itp. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta to także szybkość dwustronnego przekazu informacji co znacznie usprawnia współpracę i skraca czas obsługi mieszkańców.

Wartość projektu: 327.789,32 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 256.147,99 zł.