Informacja dla mieszkańców.

Administracja Spółdzielni informuje, że od dnia 01.07.2020 r. na podstawie zawartej umowy, Firma Promet-Service z Elbląga, została upoważniona do otwierania i zamykania placów zabaw i boisk na terenie Osiedla oraz podejmowania interwencji wobec osób niestosujących się do Regulaminów Spółdzielni i naruszających porządek publiczny.