Licytacja mieszkania przy ul. Wojciecha Kossaka 7/23

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” w Elblągu
organizuje ograniczoną licytację dla członków Spółdzielni na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego przy ul. Wojciecha Kossaka 7/23 w Elblągu która odbędzie się w dniu 26.10.2023 r.
o godz.11:00 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Chełmońskiego 7 w Elblągu.

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 38,5 m2, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju wraz z przynależną komórką lokatorską o powierzchni 4,9 m2 usytuowany jest na IV piętrze  5-cio kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego.
Osoby zainteresowane powinny w terminie do dnia 25.10.2023 r. do godz.1430 złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” przy ul. Chełmońskiego 7 w Elblągu pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do licytacji i przyjęciu lokalu w obecnym stanie sanitarno-technicznym  oraz wpłacić wadium w wysokości 9.665,00 PLN na konto Spółdzielni PKO BP O/Elbląg nr 40 1020 1752 0000 0102 0003 1591  (dowód wpłaty należy załączyć do powyższego oświadczenia).

Cena wywoławcza na w/w lokal mieszkalny wynosi: 193.300,00 PLN.

Osoba wygrywająca licytację i przystępująca do podpisania umowy ponosi koszty przeniesienia prawa własności.
W przypadku wygrania licytacji i odstąpienia od podpisania umowy o ustanowienie tytułu prawnego do lokalu
– wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
W przypadku niewygrania licytacji wadium zostanie zwrócone w terminie 5 dni roboczych.

Licytacja może być unieważniona przez Spółdzielnię bez podania przyczyn.

Bliższe informacje można uzyskać  pod numerem tel. 55 233-41-21

Lokal mieszkalny można obejrzeć w dniach od 26.09.2023 r. do 25.10.2023 r. w godz.900-1300.