Malowanie balkonu.

Administracja Spółdzielni stwierdza, że w ostatnim okresie czasu otrzymaliśmy od mieszkańców Osiedla uwagi na niewłaściwie pomalowane ściany balkonów, które w rażący sposób odbiegają od kolorystyki elewacji. W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z „Regulaminem określającym obowiązki Spółdzielni i jej członków w zakresie napraw lokali”, malowanie balkonu powinno być dokonane w kolorze obowiązującym dla danego budynku w uzgodnieniu i za zgodą Spółdzielni.