Ogłoszenie na wykonanie prac remontowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” w Elblągu zaprasza
do składania ofert cenowych na wykonanie prac remontowych na instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej budynku przy ulicy Wyczółkowskiego 4 klatka 21-30. Wykonawca zlecenia oświadczy, że zlecenie będzie wykonane przez osoby, które posiadają kwalifikacje i uprawnienia do zrealizowania zadania na dowód czego przedłoży kserokopię uprawnień .

Dla oferty należy wpłacić wadium 3000 zł.
Numer konta BKO BP S.A. 40 1020 1752 0000 0102 0003 1591.

Termin realizacji zadania od 16.10.2023 do 30.11.2023r.

Oferty cenowe należy składać do dnia 09.10.2023 r. korespondencyjnie, mailowo lub   bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni. Oferta powinna zawierać proponowaną cenę ryczałtową netto i brutto.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Sebastianem Jarzynka tel. (55) 233-43-18.
Adres do korespondencji: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zrzeszeni” ul. J. Chełmońskiego 7, 82-300 Elbląg,
e-mail: sekretariat@smzrzeszeni.elblag.pl

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienie zapytania bez podania przyczyny.