Warunki pracy Spółdzielni

                                                                                                 SZANOWNI PAŃSTWO

  

W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19, którego zasięg działania jest coraz  większy  oraz   rosnącym  z tego tytułu  zagrożeniem,  w  trosce  o  Państwa i nasze zdrowie oraz bezpieczeństwo, do odwołania zawieszamy bezpośrednią obsługę mieszkańców w siedzibie Spółdzielni. Pozostajemy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt drogą telefoniczną, korespondencji elektronicznej bądź listowej (skrzynka kontaktowa przed wejściem do Spółdzielni). W przypadku konieczności osobistego odbioru dokumentów np. zaświadczenia bądź książeczki opłat –  prosimy o zgłoszenie telefoniczne, a nasz pracownik dostarczy dokument do Państwa skrzynki pocztowej.

Numery kontaktowe: