Komunikat Komendy Miejskiej Policji w Elblągu

Policja Elbląska systematycznie otrzymuje od mieszkańców informacje przekazywane m.in. za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczące gromadzenia się osób spożywających alkohol, zakłócających porządek publiczny i zaśmiecających teren zielony pomiędzy ul. Wyczółkowskiego 5, a ul. Wyczółkowskiego 9.
Mając powyższe na uwadze, celem poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców we wskazanym rejonie,
dzielnicowy sierż. szt. Szymon Dąbrowski (tel. 887-876-108 e-mail dzielnicowy.elblag20@ol.policja.gov.pl ) w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku prowadzi działania zmierzające do ograniczenia przedmiotowego zjawiska, które stanowi szczególną uciążliwość społeczną.