Przetarg nieograniczony na remont dachu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zrzeszeni”

OGŁOSZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na Remont dachu płaskiego pokrytego papą termozgrzewalną na budynkach przy:

  • ul. Chełmońskiego 2
  • ul. Chełmońskiego 4
  • ul. Kossaka 3
  • ul. Kossaka 5
  • ul. Grottgera 73
  • ul. Kossaka 1
  • ul. Chełmońskiego 9
  • ul. Kossaka 9

w Elblągu

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w dni robocze w godz. 8.00-14.00.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z oferentami jest Pan Sebastian Jarzynka tel. 55 233-43-18.
Termin realizacji 10.04.2024– 31.07.2024 r. Wadium 60.000 zł. Słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych.
Numer konta do wpłat: PKO BP S.A.  40 1020 1752 0000 0102 0003 1591.
W tytule wpłaty:  „Remont dachów płaskich budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach SM ”Zrzeszeni”.
Termin składania ofert upływa z dniem 08.04.2024 r o godz.9.45.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.