Nowa usługa – elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy Państwa, iż nasza Spółdzielnia udostępnia Państwu  nową usługę – elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (w skrócie zwanym: e-BOK ), która umożliwi Państwu internetowy dostęp do stanu swojej kartoteki oraz informacji w zakresie rozliczeń z tytułu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Stosownie do obowiązujących przepisów, aby Spółdzielnia mogła przydzielić login do indywidualnego elektronicznego dostępu dla danego zainteresowanego spółdzielcy, właściciela lub najemcy winien on zgłosić swój akces poprzez złożenie w Spółdzielni wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego E-BOK, udostępnionego na stronie internetowej oraz dostępnego w biurze Spółdzielni.

Formularz należy złożyć osobiście (okazać dokument tożsamości) w biurze Spółdzielni, celem weryfikacji zawartych w nim danych oraz potwierdzenia tytułu prawnego do lokalu. Potwierdzenie tożsamości przez pracownika Spółdzielni jest niezbędne do nadania indywidualnego loginu oraz pierwszego hasła do uruchomienia dostępu do systemu E-BOK.

Login i hasło zostaną nadane w ciągu 2 tygodni od złożenia formularza.

Wzór Formularza Zgłoszeniowego E-BOK dostępny jest na stronie internetowej lub w biurze Spółdzielni.

Regulamin usługi e-BOK dostępny na stronie oraz w siedzibie Spółdzielni.