Plac rekreacyjny przy ul. Kossaka

Informujemy Państwa o zakończeniu prac i zapraszamy do korzystania z obiektu – placu rekreacyjnego przy ul. Kossaka.

Prosimy o korzystanie z obiektu zgodnie z Regulaminem i instrukcjami umieszczonymi na urządzeniach siłowych. Zwracamy się z prośbą o niedeptanie świeżych trawników i dopilnowanie dzieci i młodzieży.