Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Członków obradujące w dniach 18,19,20 czerwca 2024 r.

uchwała nr 1 – zatwierdzenie porządku obrad

uchwała nr 2 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego

uchwała nr 3 – sprawozdanie Zarządu

uchwała nr 4 – sprawozdanie Rady Nadzorczej

uchwała nr 5 – podział zysku

uchwała nr 6 – określenia najwyższej sumy zobowiązań na lata 2024 2025

uchwała nr 7 – udzielenie absolutorium członkom Zarządu

uchwała nr 8 – udzielenie absolutorium członkom Zarządu

uchwała nr 9 – w sprawie zmian w Statucie SM Zrzeszeni

uchwała nr 10 – w sprawie zmian w Statucie SM Zrzeszeni

uchwała nr 11 – w sprawie zmian w Statucie SM Zrzeszeni

uchwała nr 12 – w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

uchwała nr 13 – w sprawie zmian w Statucie SM Zrzeszeni w Elblągu

uchwała nr 14 – w sprawie zmian w Statucie SM Zrzeszeni w Elblągu

uchwała nr 15 – w sprawie zmian w Statucie SM Zrzeszeni w Elblągu

uchwała nr 16 – w sprawie zmian w Statucie SM Zrzeszeni w Elblągu

uchwała nr 17 – w sprawie zmian w Statucie SM Zrzeszeni w Elblągu

DO POBRANIA: uchwały_2024