Przetarg – podzielniki ciepła

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZRZESZENI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY :                               

na dzierżawę, montaż i odczyt  elektronicznych podzielników ciepła z odczytem radiowym na budynku wielorodzinnym w Elblągu przy:

  • ul. Wyczółkowskiego 3-5 i ul. Wyczółkowskiego 6 (zadanie nr. 1);
  • ul. Chełmońskiego 6 i Chełmońskiego 8 (zadanie nr. 2) ;
  • ul. Wyczółkowskiego 2 i Chełmońskiego 4 (zadanie nr. 3);

Termin realizacji  zamówienia – 10.08.2023 r- 30.09.2023r

SIWZ oraz inne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni.
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest inż. Sebastian Jarzynka  tel. 055 233-43-18.
Koszt materiałów przetargowych wynosi 35zł + podatek VAT- 43,05 zł/brutto (każdorazowo za zadanie). Numer konta do wpłat: PKO BP S.A  40 1020 1752 0000 0102 0003 1591.

Termin składania ofert upływa 11.07.2023 r o godz.13.00, otwarcie ofert nastąpi dnia 11.07.2023 r o godz.13.15.  Wadium – 2000 zł , za każde z trzech zadań.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta, jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.