Przetarg na remont dachu

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZRZESZENI OGŁOSZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na Remont dachu płaskiego pokrytego papą termozgrzewalną na budynkach przy ulicy Wyczółkowskiego 3-5 , Wyczółkowskiego 9-11 i Kossaka 7 w Elblągu.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia oraz inne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w dni robocze w godz. 8.00-14.00. |
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z oferentami jest Pan Sebastian Jarzynka tel. 55 233 43 18.
Termin realizacji lipiec 2023 — wrzesień 2023 r. Wadium 2000 zł.
Koszt materiałów przetargowych wynosi 35 zł. + VAT 23% (43,05 zł brutto)
Numer konta do wpłat: PKO BP S.A. 40 1020 1752 0000 0102 0003 1591.
Termin składania ofert upływa z dniem 10.07.2023 r o godz.13.00.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienie
przetargu bez podania przyczyn.