Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ZRZESZENI – Zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą:” Kompleksowe wybudowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego „ F ” z garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Elblągu przy ulicy Grottgera
dz. nr. 675/1 , 675/2 , 674/87 , 674/55 obręb 17.

SIWZ oraz inne informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w dni robocze w godz. 8.00-14.00. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Sebastian Jarzynka tel. 055 233-43-18.

Termin składania ofert upływa 15.09.2023 r o godz.13.00.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienie zapytania bez podania przyczyn.