Przetarg – budowa budynku wielorodzinnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zrzeszeni” OGŁOSZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA KOMPLEKSOWE WYBUDOWANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO „F” Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ:

 

SIWZ oraz inne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w dni robocze w godz. 8.00-14.00 . Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Sebastian Jarzynka  tel. 055 233-43-18.

Wadium – 300 000 zł. Koszt materiałów przetargowych wynosi 50 zł + VAT -61,50 zł/brutto.
Numer konta do wpłat: PKO BP S.A 40 1020 1752 0000 0102 0003 1591

Termin realizacji zamówienia  01.09.2023 – 31.12.2024 r.

Termin składania ofert upływa 26.07.2023 r o godz.13.00.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.