Przetarg – wodomierze

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZRZESZENI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY :                               

na wymianę wodomierzy mieszkaniowych na nowe z odczytem radiowym w budynkach wielorodzinnych w Elblągu przy:

  • ul. Wyczółkowskiego 3-5,
  • ul. Wyczółkowskiego 4,
  • ul. Wyczółkowskiego 6,
  • ul. Wyczółkowskiego 8,
  • ul. Wyczółkowskiego 9,
  • ul. Wyczółkowskiego 10,
  • ul. Wyczółkowskiego 11,
  • ul. Wyczółkowskiego 13,
  • ul. Kossaka 11,
  • Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” w Elblągu.

Termin realizacji  zamówienia – od podpisania umowy do 31.10.2023 r.

SIWZ oraz inne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni.
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest inż. Sebastian Jarzynka  tel. 055 233-43-18.
Koszt materiałów przetargowych wynosi 35zł + podatek VAT- 43,05 zł/brutto.

Numer konta do wpłat: PKO BP S.A  40 1020 1752 0000 0102 0003 1591

Termin składania ofert upływa 17.07.2023 r o godz.13.00, otwarcie ofert nastąpi dnia 17.07.2023 r o godz.13.15.  Wadium – 2000 zł.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta, jak również unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.